profil:

Jsme architektonická a projekční kancelář založená v roce 2010. Předmětem naší činnosti jsou zejména návrhy novostaveb i rekonstrukcí rodinných, bytových a občanských staveb včetně návrhu interiéru. Dále se zabýváme urbanismem, včetně tvorby územních studií, regulačních plánů a zastavovacích studií. Rozsah našich služeb nabízí zpracování všech stupňů projektové dokumentace, od dokumentace pro územní rozhodnutí až po prováděcí projekty. Dále také zajišťujeme autorský dozor na stavbách při realizaci. Spolupracujeme s firmou Creativa s.r.o., která se zabývá návrhem a realizací interiérů a také s firmou KFJ Ing. Karla Fouska, která je naším partnerem při řešení projektů většího rozsahu a je schopná vlastní stavbu také realizovat. Jsme ochotni Vám poradit při řešení Vašich projektů, pro Vaši nejlepší představu jsme připraveni zpracovat vizualizace projektů a také fyzické modely staveb.


Ing. arch. Richard Růžička
architekt, stavební inženýr
ruzicka@kompozitura.cz
 
Ing. arch. Tomáš Andrle
architekt, stavební inženýr
andrle@kompozitura.cz
 

naše služby: