akce: Územní studie Praha Holešovice.
návrh: 2010
realizace:
spolupráce:
akce: Územní studie Praha Hloubětín.
návrh: 2009
realizace:
spolupráce:
akce: územní studie Praha Vysočany
návrh: 2009
realizace:
spolupráce:
akce: územní studie Dymokury
návrh: 2011
realizace:
spolupráce: Ing. Bohuslav Kubín