akce: Územní studie Praha Ruzyně.
návrh: 2010
realizace:
spolupráce: Ing. arch. Martin Pácha
akce: studie využití anglického nábřeží v Plzni
návrh: 2009
realizace:
spolupráce: