akce: územní studie Praha Vysočany
návrh: 2009
realizace:
spolupráce:

popis:
Návrh vychází především z konfigurace a charakteru daného území, které je svým tvarem velmi specifické. Na území se nachází trasa bývalé vlečky, která řešené území obklopuje.
Právě od této vlečky je odvozen z velké části koncepce návrhu území. Základem jsou dvě soustředné komunikace obsluhující celé území. Tyto dvě hlavní komunikace jsou pak doplněny dvěma obytnými ulicemi ve středu území a na západní straně. Dopravní napojení je pak řešeno pomocí napojení systému komunikací na ulici Kolbenova na severu území a na jihu na ulici Poděbradská. Trasa bývalé vlečky bude využita jako cyklostezka spolu s chodníkem pro chodce a bude napojena na cyklostezku již zbudovanou procházející v jižní části území. A dále také je navržena cyklostezka podél Rokytky.