akce: studie využití anglického nábřeží v Plzni
návrh: 2009
realizace:
spolupráce:

popis:
V našem návrhu je snaha čerpat z minulosti, inspirovat se v ní, ale zároveň se pokoušíme posunout se dál, tak, jak nám dnešní doba nabízí. Inspirací jsou taktéž přírodní a morfologické fenomény, které se v území nacházejí a snahou je neupřít člověku krásné průhledy na zajímavé městské části. Věříme, že když ne každý tento prvek vědomě zaregistruje, vnímat ho budou všichni. Další výraznou myšlenkou je využití centrálního městského prostoru pro relaxaci a otevření těchto prostor všem lidem, tento prostor je jakýmsi přirozeným prodloužením Šafaříkových a Kopeckého sadů, je jeho slepým ramenem, které by mělo být vyvrcholením a zároveň vstupem, tudíž by prostor zde vytvořený měl mít reprezentační charakter. Místo námi vytvořené by mělo sloužit pro setkávání všech lidí a navodit příjemnou atmosféru z pohledu kulturní života.