akce: Územní studie Praha Ruzyně.
návrh: 2010
realizace:
spolupráce: Ing. arch. Martin Pácha

popis:
Cílem návrhu je, aby vzájemné uspořádání objektů vytvořilo příjemnou moderní obytnou čtvrť s jasně definovaným využitím jednotlivých ploch. Celkové řešení a uchopení úlohy se snaží reagovat na stávající zástavbu a specifické podmínky místa, jako je například v jižní části příměstská vlaková trať, v severovýchodní části drobnější dvoupodlažní řadová zástavba a v severozápadní části stávající zástavba sídliště. V návrhu jsou bytové domy v západní a střední části orientovány shodně s domy na sídlišti Dědina, čímž v půdorysné kompozici tvoří plynulou návaznost. Tato návaznost je však pouze půdorysná, jelikož výška staveb sídliště je vnímána jako neúměrná. Návrh se proto snaží vytvořit bydlení v lidském měřítku a navrhované stavby jsou maximálně šestipodlažní. Celá lokalita je od západu k východu propojena pěší promenádou, která slouží jak k pohybu pěších, tak k odpočinku a relaxaci. Promenáda je napojena na okolní bytové domy, školu, školku, penzion pro seniory i vysokoškolské koleje. Tvoří tak místo pro setkání obyvatel různých generací bez přítomnosti automobilů. Ve východní části území navazuje na promenádu park s vodní plochou.