akce: Prodejna zahradnictví Malotice.
návrh: 2012
realizace: V realizaci
spolupráce:

popis:
Projekt řeší novostavbu prodejny zahradnictví v Maloticích. Vzhledem k organizaci pozemku se počítá s jeho umístěním ve východnější části parcely v návaznosti na vjezd a parkovací stání.
Vlastní objekt se stává ze dvou hmot, které jsou materiálově odlišené. Hlavní prodejna je provedena z dřevěného pobití jako lehká dřevostavba. Garáž a skladovací část je provedena také jako dřevostavba s osazením popínavé fasádní zeleně, která by již měla svým výrazem navazovat na prodejní prostory zahrady. Vstupními dveřmi se dostáváme do prodejního prostoru, kde je umístěna pokladna a je zde možnost posezení, alternativně je zde možné umístit automat na kávu apod. Z prodejny je možné dostat se do kanceláře, která je také samostatně přístupná vlastním vchodem. V rámci kanceláře je umístěn malý dřez a pult například pro uvaření kávy apod. Z hlavního prodejního prostoru je dále přístupné zázemí prodejny, v podobě technické místnosti, wc a úklidové komory. Hlavní prodejní prostor je dále spojen s garáží.
Objekty jsou pojaty částečně jako modulové, to znamená, že pokud by bylo výhledově nutné rozšiřovat prodejní objekty, je možné k ním "přidat" další modul, který se spojí se stávajícím přes technickou místnost.