akce: Wellness centrum Dolní Břežany.
návrh: 2009
realizace:
spolupráce:

popis:
Areál relaxačního centra je navrhován na místo současného devastovaného statku.
Jedná se o komplex staveb, které tvoří jako celek uzavřené nádvoří, které je doplněno o vodní plochu a nezbytnou zeleň pro oživení prostředí.
Při vstupu do areálu je umístěna budova recepce s nezbytným zázemím pro administrativní vedení areálu a také prostory podzemních pater věnované technickému zařízení centra. V druhém patře této stavby se nachází čajovna/kavárna s možností výstupu na venkovní opalovací terasu.
Při vstupu máme po levé straně objekt stávajícího statku, který byl vzhledem k jeho historické hodnotě ponechán a bylo v něm provedeno minimálně zásahů. Došlo pouze k vytvoření dvou nových otvorů a zastřešení vstupní terasy. Tento objekt je využit defakto bezezbytku pro sportovně relaxační činnost, jak je patrné z výkresové části.
Při vstupu po pravé straně se nachází tři buňky, které jsou navrhovány pro možný pronájem jednotlivých služeb, které doprovází relaxační centrum. Využití je alternativní a dispozičně je možné ho měnit.
Celý areál uzavírá tzv. hlavní budova v které je navrženo ubytování, restaurace, kavárna a bar. Ze spodního patra, kde je umístěna kavárna je možný vstup na venovní terasu, která navazuje na bazé.
Veškeré nově budované objekty jsou propojeny uzavřeným krčkem, který probíhá v úrovni druhého nadzemního podlaží. Vstup do objektu bývalého statku je kryt střechou a je možné ji alternativně zavřít posuvnými panely.