akce: Dům s pečovatelskou službou Haunspaulka.
návrh: 2008
realizace:
spolupráce:

popis:
Navrhovaná stavba je dům s pečovatelskou službou v Praze 6. Objekt je situován na nároží ulic Na Kocince a Kadeřávkovské. Jedná se zde o členění do tří sekcí které jsou interiérově i exteriérově spojené a tudíž není problém pohodlně přestoupit z jedné sekce do druhé. Jak již bylo zmíněno objekt se stává ze tří částí, z čehož dvě části jsou obytné (přiléhají k ulici Kadařávkosvská) o celkovém počtu 30 bytů a třetí část funguje jako budova služeb, kde jsou umístěny všechny nezbytné provozy. Co se týká umístění na pozemku objekt v jeho nejsevernější části je o dvou podlažích a je na terénním vyvýšení, toto je z toho důvodu, že další dva objekty jsou v terénu o 1 podlaží níže a byla zde snaha o to, aby bylo pohledové zarovnání horizontální linky v úrovni střechy. Dalším stěžejním prvkem projektuje vytvoření příjemného prostoru zahrady, která je proti hluku z okolních ulici přirozeně chráněna zástavbou a vytváří tak soukromí prostor pro obyvatele. Zahrada je také rozdělena na dvě výškové úrovně, které jsou spojeny rampou pro přístup osob se sníženou pohyblivostí.