akce: Nádraží Holešovice
návrh: 2010
realizace:
spolupráce:

popis:
Předmětem řešené studie byl návrh vícefunkční budovy nádraží Holešovice. Objekt je situován na místě stávající nádražní budovy v Praze 7, městské části Holešovicích, na levém břehu řeky Vltavy. Navržené řešení vychází z urbanistické studie části území Holešovic, zpracované v předchozím projektu. Vícefunkční budova je tvořena budovou nádraží (přijímací halou), ve které je umístěna nákupní galerie spolu se zázemím provozu nádraží a nádražní halou zastřešující prostor nástupiště. Objekt přijímací haly je čtyřpodlažní a je částečně podsklepený, zastřešen obloukovou střechou v podobě „vlnovky“ Součástí souboru staveb je i administrativní budova, na severní straně železničního valu, kombinovaná s tranzitním hotelem. Tento objekt není součástí projektu, je zde zastoupen pouze dispozičním řešením v podobě půdorysů.