akce: Administrativně komerční centrum Praha Holešovice.
návrh: 2010
realizace:
spolupráce:

popis:
Stavba se nachází u mostu Barikádníků a je sevřena z jižní strany železniční tratí Holešovice-Libeň a ze severní strany Řekou Vltava, ke které je poměrně prudký svah. Půdorysný tvar areálu je tedy výsledkem morfologie terénu a širších vztahů. Přes pozemek vede v současné době frekventovaná komunikace, která slouží jako hlavní vstup do města ze severní strany. Tato komunikace bude zapuštěna pod parter areálu. Tohoto bude docíleno tím, že dojde k vyzdvihnutí současné úrovně pozemku cca o čtyři metry. Tímto se úroveň parteru dostane téměř na úroveň stávající železnice, která bude od areálu oddělena kombinací technického řešení a zeleně. Směrem na sever bude svah vyřešen jako kaskády, doplněné o přístupové rampy a schody pro zajištění přístupu (včetně bezbariérového). Z jihu je přístup směrem od nově navrhovaného kruhového objezdu, ve své podstatě od ulice Argentinská. Jsou zde jakési tři trychtýře, které přivádějí lidi do areálu z této strany. Tento vstup je také bezbariérový, pomocí výtahů.

Vlastní objekty jsou ve své podstatě čtyři, označené jako A a A1, tyto jsou provozně spojeny, dále B a B1, které jsou taktéž spojeny. Tyto objekty mají čtyři až šest nadzemních podlaží. Další objekty označené jako C a D, jsou navrženy jako výškové stavby o výšce 85 m a 97 m. Budova C se odklání od budovy D a budova D se naopak přiklání k budově C. Toto má symbolizovat napětí mezi budovami, budovy symbolizují muže a ženu. Zároveň slouží jako předmostí mostu Barikádníků a jako výrazný akcent při vstupu do města.