akce: Bytový dům Praha Zavadilka.
návrh: 2007
realizace:
spolupráce:

popis:
Navrhovaná stavba je novostavba bytového domu. Ten je umístěn v lokalitě Prahy 6 Na Zavadilce. Jedná se o dvě sekce, které jsou propojeny proskleným jádrem, sloužícím jako komunikační prostor. Sekce označená jako"A" koresponduje s uliční árou, sekce "B" je poté natočena o 25°. Natočení vzniklo jako určitá návaznost na šikmé plochy v rovinně střech okolní zástavby, je zde hledána určitá symbióza, která je navozena nejen v rovině střechy, ale i touto fasádou. Dále je důvodem natočení prodloužení nájezdové délky rampy do podzemní garáže. Jak již bylo naznačeno pod sekcí "B" se nacházejí garážová kolíbková stání o osmi automobilech. Bytový dům je kapacitně o pěti bytových jednotkách. Tyto jednotky jsou všechny okolo 100 m2. V sekci "A" je jednopodlažní byt a dva mezonetové byty. V sekci "B" jsou poté dva jednopodlažní byty.