akce: Polyfunkční objekt v Říčanech u Prahy.
návrh: 2010
realizace:
spolupráce: kompozitura

popis:
Řešený objekt je součástí jižní fronty domů říčanského náměstí. Návrh počítá se zásadní přestavbou, která zohlední současný stav okolí, současné nároky na stavby, technologické možnosti zajišťující hospodárnější a ekologičtější provoz. Cílem úprav je navázat na původní urbanistické vazby okolí opětovným otevřením dvora i zahrady veřejnosti. Zřízením průjezdu z náměstí vzniká další stupeň veřejného prostoru nabízející odlišnou míru intimity prostředí. Předpokládá se zachování prodejny masa a uzenin v parteru hlavního objektu, ale v moderní podobě, nabízející i posezení u teplých pokrmů. Dvorní objekty by měly nabízet doplňkový sortiment čerstvých potravin – např. drobná pekárna apod. Součástí budou i veřejné wc. Parter vnitrobloku bude umožňovat i průchod do klidových partií zahrady jako dalšího stupně městského, veřejně přístupného, ale svým charakterem klidného až relaxačního prostředí.

Náplní vyšších podlaží hlavního objektu by měly být bytové prostory. Jejich řešení bude umožňovat různorodou skladbu co do výměr i do standardu. Patro dvorního objektu je plánováno pro využití službami administrativního charakteru.