akce: Interier restaurace a kavárny Praha - Holešovice
návrh: 2010
realizace:
spolupráce:

popis:
V rámci řešení diplomové práce byl vypracován návrh interiéru jednoho z řešených objektů. Vzhledem k obsahu diplomové práce byl jako vhodný doplňkový provoz pro administrativní budovu navržen provoz restaurace s barem. Celkové řešení mělo za snahu navodit pocit odprostění od vlastních pracovních prostor tak, aby zde byla možná během pauzy regenerace zaměstnanců, ale zároveň aby prostory byly příjemné pro konání pracovních schůzek a popřípadě návštěvy osob z venku. Vlastní provozní řešení dělí prostor na bar a na restauraci. Toto je podpořeno jak materiálově, tak vlastním mobiliářem.