akce: Expozice textilu Aš
návrh: 2009
realizace:
spolupráce: kompozitura

popis:
Expozice se rozkládá na ploše sedmi hlavních prostorů a dalších hlavně komunikačních prostor, které budou dle možností do expozice zapojeny.

Motem expozice je aktivní zapojení návštěvníka do prohlídky. Krom historických exponátů adekvátně ochráněných proti poškození, budou k dispozici funkční pomůcky pro výrobu textilu, které umožní návštěvníkovi jednotlivé techniky vyzkoušet.

Expozice v úvodu seznamuje s historickými technikami a základními druhy materiálů. Další místnosti jsou vždy věnovány jednotlivým druhům textilu. Celou expozici propojuje téma rukavic, které jsou základem textilního fondu muzea.

Pro vystavení původních historických pomůcky a nástrojů budou vytvořeny zasklené vitríny formou nik v sádrokartonových předstěnách. Tento koncept umožní vytvoření kompozičně celistvějšího a kompaktnějšího prostoru. V rámci předstěn bude integrované osvětlení jak vitrin, tak nepřímé celého prostoru. Některé vitriny budou podle potřeby ponechány otevřené a budou zde umístěny vzorky materiálů určených k hmatovému vjemu. Ve většině tématicky koncipovaných místností budou umístěny „pracovní“ pulty se stoličkami, kde budou návštěvníci moci prakticky vyzkoušet historické i novější techniky.