akce: Rodinný dům v Kostelci nad Černými lesy
návrh: 2011
realizace: V realizaci
spolupráce:

popis:
Navržený rodinný dům reaguje na stávající zástavbu dané lokality. Svou hmotou se snaží přiblížit hmotovému vyjádření již stávajících staveb a zároveň svým materiálovým pojetím reaguje na nové moderní trendy. Vzhledem k tvaru a orientaci pozemku je objekt natočen oproti uliční čáře. Díky faktu, že dům tvoří jakýsi solitér v rámci několika pozemků, není toto natočení nevhodné, naopak vytváří zajímavý efekt v urbanistickém konceptu. Zároveň je vzhledem k předpokládanému budoucímu zastavění optimalizováno dosažení maximálních odstupů hranic pozemku. Hmotově se jedná o jednoduchý obdélný tvar, který je ve své přízemní části „vykousnut“ na severozápadní straně. Tento prvek tvoří krytou terasu. Na své jižní straně je rozšířen o garáž, která je součástí objektu. Střecha objektu je valbová se střešními vikýři.