akce: Rodinný dům v Podolí u Mnichova Hradiště
návrh: 2011
realizace: 2011
spolupráce: Creativa s.r.o.

popis:
Navrhovaná stavba je novostavbou rodinného domu v Mnichově Hradišti, místní části Podolí. Svým vzhledem a materiálovým pojetím se objekt snaží co nejvíce zapadnout do daného území a využít tak maximální způsobem potenciál stavebních parcel této lokality. Tento fakt je podpořen i horizontálním ztvárněním stavby jako takové, aby byla co nejméně rušivým prvkem. V zásadě je objekt složen ze dvou částí a to krajních částí, které mají sedlový tvar a snaží se být jakousi parafrází na tradiční venkovské bydlení. Střední propojovací část je poté tvořena hmotou pultového tvaru, která do tradičních krajních částí vnáší jakýsi moderní prvek. Kombinace těchto dvou lehce rozdílných pojetí je volena z důvodu, prezentace faktu, že je možné spojení tradiční a moderní architektury. Objekt je doplněn několika mírně sklonitými střechami, které tvoří zastřešení vystupujících částí objektu.

Materiálově je stavba pojata jako kombinace kamenného obkladu a dřevěného obkladu, tedy opět jakousi parafrází na tradiční přírodní materiály. Zastřešení je poté voleno z titanzinku. Směrem na jih je stavba více otevřená jižnímu slunci a v této části se také nachází terasa. Směrem na sever je poté objekt více uzavřený. Výplně otvorů jsou dřevěné v odstínu, který se blíží dřevěnému obkladu objektu.