akce: Rodinný dům ve Velkých Popovicích
návrh: 2009
realizace: Stavební řízení
spolupráce: kompozitura

popis:
Kompozice hmot domu je založena na vztahu plných stěn a transparentních celoplošných výplní. Plné stěny vymezují vnitřní prostor od pohledů z přístupové cesty a sousedů, prosklené stěny umožňují maximální provázanost interiéru s vnější terasou a zahradou na západě a jihu. Prostorové uspořádání vychází z požadavku vymezit v rámci vnějšího prostoru zahrady část klidovou a část společenskou, navazující na obývací pokoj. Tento princip je podpořen kompozicí sadových úprav zahrady. Působení objektu z exponovaných pohledů – od přístupové komunikace a z návrší – je zvýrazněno osazením sedlové střechy tvaru L. Ze strany zahrady je objem domu potlačen zplastičtěním hmoty přesahy střechy.