akce: novostavba rodinného domu v Hradišťku
návrh: 2010
realizace: V realizaci
spolupráce: Ing. Bohuslav Kubín

popis:
Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Hradišťko u Nymburka. Stavební parcela se nachází uvnitř zastavěného území obce, ze severní strany lemována původní zástavbou, z jižní strany pak zástavbou novou.

Návrh vychází z požadavků stavebníka na dispoziční uspořádání a částečně i na vzhled budovy. Samotný architektonický výraz budovy je pak přizpůsoben venkovské zástavbě v souladu s dnešními moderními požadavky na rodinné bydlení. Objekt tvoří hlavní hmota, přibližně čtvercového půdorysu, ve kterém se odehrávají hlavní funkce bydlení. Do této hmoty je pak "zakousnuta" ze západní strany obdélníková hmota, která má záměrně jeden rozměr delší. V této části se pak nacházejí doplňkové prostory.