akce: Rodinný dům Haunspaulka
návrh: 2008
realizace:
spolupráce:

popis:
Koncept řešení rodinného domu vychází z lokality, v které se objekt nachází. Jedná se o Prahu 6 nároží ulic Neherovská a Na Kodymce. Zde se nachází lokalita s velkým potenciálem vzhledem ke kvalitě okolní zástavby, dále své poloze vůči Praze, velmi kvalitním výhledům a dobré dopravní dostupnosti. Dalším důležitým prvkem ovlivňujícím návrh byla morfologie terénu. Výsledkem této práce byl třípodlažní objekt, který ovšem nikterak nevystupuje nad rovinu okolní zástavby a stejně svým umístěním poskytuje velmi kvalitní pohledy na Prahu a to zejména z nejvyššího patra, v kterém je umístěna rozsáhlá terasa. Objekt je intenzivně propojen se zahradou, v každém patře s jinou výškovou úrovní. Svým výrazem se snaží blížit  k funkcionalismu, který má v této lokalitě velkou podporu, ale zároveň se snaží do stavby vkládat moderní prvky jako svědectví dané doby.