akce: Rodinný dům v Roztokách u Prahy
návrh: 2010
realizace: V realizaci
spolupráce: Creativa s.r.o.

popis:
Projekt byl zpracován na základě požadavků stavebníka, s respektováním všech předpisů platných pro pozemní stavby a to jak místních, tak obecných. Výstavbou vznikne objekt pro jednu rodinu. Vzhledem k různorodosti zástavby, která se v této lokalitě nachází, nebude mít objekt v žádném případě rušivý vliv na své okolí. Jedná se o pravidelnou hmotu, která je rozehrána několika úskoky a konzolami tak, aby působila částečně dynamickým dojmem. Použité materiály jsou následující, jedná se o kombinaci dřevěného obkladu, který je doplněný tradiční omítkou, a dílčí částí jsou provedeny v imitaci pohledového betonu. Barevnost bude upřesněna po předložení vzorků, předpokládá se světlý až bílý odstín omítky, dřevo bude provedeno některým z odstínu exotického dřeva. Pohledový beton bude tmavého odstínu.

součástí projektu je řešení parteru. Zpevněné plochy jsou řešeny ze zatravňovacích dlaždic, s možností prorůstání travních porostů, alternativně v prostoru bazénové terasy z betonových dlaždic kladených na volnou vazbu s možným prorůstáním trávou. Okolo objektu je okapový chodníček z kačírku. Terasa je provedena jako lehká dřevěná konstrukce z dřevin odolných povětrnosti tato terasa poskytuje spojení mezi objektem a bazénem. Zahrada je upravená tak, že poskytuje různou míru soukromí, část, která je k ulici Nad Vltavou je spíše veřejná. Ostatní části zahrady jsou spíše soukromého charakteru v návaznosti na terasu.