akce: Rodinný dům v Klínci
návrh: 2012
realizace: V realizaci
spolupráce: Ing. arch. Martin Pácha

popis:
Řešený objekt je novostavbou rodinného domu s veškerým potřebným zázemím. Netradiční podoba návrhu plyne z požadavku stavebníka o vytvoření konstrukce, která bude demonstrovat možnosti dřevostaveb a jejich využití při výstavbě atypických konstrukcích.

Hmotové pojetí a organizace objektu vůči pozemku plyne z orientace ke světovým stranám a z širších vztahů okolí stavby. Rodinný dům tvoří jakýsi uzavřený dvůr, který svým pojetím dává prostor jižnímu a západnímu slunci. Vlastní objekt se stává ze tří křídel. Hlavní hmota je dvoupodlažní zastřešená sedlovou střechou o sklonu 25°. Podélné stěny tohoto křídla jsou ve svislém směru nakloněny od svislé osy o 5°. Vzhledem k faktu, že je tato část objektu lichoběžníkového půdorysu, tvoří střešní krajina nepravidelné těleso, které má ve svých rozích rozdílné výšky. Střešní plášť je ovšem zachován jako nezborcená přímková plocha. Na toto hlavní křídlo navazuje část, která je taktéž dvoupodlažní, ale ve své části je pojata jako venkovní terasa. Tato část objektu je zatřesena pultovou střechou a terasa je poté zastíněna dřevěnými prvky v pultovém tvaru. Třetí křídlo objektu je jednopodlažní a slouží jak provozní zázemí rodinného domu. Tato část je vzhledem ke svému účelu i materiálově odlišena. Přes provozní křídlo je možné sestoupit z terasy hlavního křídla na zahradu.

Objekt je pojat výhradně z přírodních materiálů. Fasáda hlavních křídel je dřevěná. Fasáda provozního objektu je pojatá jako kamenný obklad. Střešní krytina je tvořena předzvětralým titanzinkem. Povrchy venkovních teras jsou dřevěné a pro vjezd je užito kamenné dlažby ve volné vazbě s možným prorůstáním zelení.